Onkoloji alanında yapılan araştırmalardan seçilecek  olan üç araştırmaya Onkoloji Hemşireliği Derneği tarafından ödül verilecektir.

Sözel ve Poster Bildiriler

Sözel bildiriler 5 dakikayı geçmeyecek şekilde MP4 formatında video dosyası olarak sisteme yüklenecektir. Bununla ilgili bilgilendirme tüm yazarlara sms veya mail yolu ile ulaştırılmıştır. Herhangi sms veya mail alamamış ve henüz sözel bildiri sunum videosunu sisteme yüklememiş bildiri sahipleri kaan@motto.tc adresinden iletişime geçerek destek alabilirler.
Poster bildiriler PDF dosyası olarak sisteme yüklenecektir. Bununla ilgili bilgilendirme tüm yazarlara sms veya mail yolu ile ulaştırılmıştır. Herhangi sms veya mail alamamış ve henüz poster bildiri PDF dosyasını sisteme yüklememiş bildiri sahipleri kaan@motto.tc adresinden iletişime geçerek destek alabilirler.

SÖZEL BİLDİRİLER

Sıra Bildiri Yazar
S001 Hemşirelik Öğrencilerinin Sınıf ve Klinik Ortamdaki Hasta Güvenliği Yeterliliği ile Tıbbi Hatalara Yönelik Tutumları Adem SÜMEN
S002 Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Uygulama Aşamasında Mobbinge Maruz Kalma Durumları: Klinik Öğrenme Algılarına ve Akademik Başarılarına Etkisi Adem SÜMEN
S003 Hemşirelik Öğrencilerinin Profesyonel Tutumlarının Bakım Davranışlarına Etkisi Adem SÜMEN
S004 Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Vicdan Algısı Aleyna Tufan
S005 Üniversite Öğrencilerinin Kültürel Zekâ Düzeylerinin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerine Etkisi Ali Acer
S006 Madde Bağımlılığı Önleme Programının Ergenlerin Madde Bağımlılığından Korunmaya İlişkin Öz-Yeterlik Algısına Etkisi Asena Sorver
S007 HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN AKREDİTASYON ALGISI VE ALDIKLARI EĞİTİMDEN MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Aslı SİS ÇELİK
S008 Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Covid-19 Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi Ayla Nur Özerli
S009 Hemşirelik Öğrencilerinin Hemşirelik Sürecine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi Aylin Palloş
S010 Kanserli Hastaların Hemşirenin Varlığını Algılamaları ve Etkileyen Etmenler Aysun Onar
S011 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SİBERKONDRİ DÜZEYLERİ İLE AKILCI OLMAYAN İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Ayşe Dost
S012 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE ÖFKE İFADE TARZI İLE ÇOCUKLUK ÇAĞI TRAVMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ Ayşe Dost
S013 Farklı Bölümlerde Okuyan Öğrencilerin Çocuk İstismarı ve İhmalinin Belirti ve Risklerini Tanılama Düzeyi ve Farkındalıkları Ayşe ÖZTÜRK
S014 HEMŞİRELİK 2. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN EL HİJYENİ KONUSUNDAKİ TUTUM VE İNANÇLARININ BELİRLENMESİ Bahtınur HARÇ
S015 ÖĞRENCİ HEMŞİRELERİN YAŞLI AYRIMCILIĞINA YÖNELİK TUTUMLARI Belkız KIZILTAN
S016 HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN KADINA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDETE İLİŞKİN BİLGİ VE GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ Belkız KIZILTAN
S018 SAĞLIK BİLİMLERİ ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI VE ALGILANAN SOSYAL DESTEK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Beydağ Argun
S019 HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN DİJİTAL OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Bilge BAL ÖZKAPTAN
S020 Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeline Göre Kanser Ağrısının Yönetimi: Olgu Sunumu Buket Kaval
S021 GAZETELERDE KANSER VE ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ HABERLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: KESİTSEL ARAŞTIRMA Burak Bebik
S022 BİR İL MERKEZİNDEKİ DEVLET YURTLARINDA ÇALIŞANLARDA TİP II DİYABET RİSKİNİN BELİRLENMESİ Ayseren Beyza ILIDI
S023 Türkiyede 2003-2020 Yılları Arasında Basınç Yarasına İlişkin Yapılan Hemşirelik Araştırmalarının İncelenmesi: Sistematik Derleme BURCU DEMİRCAN
S025 Akredite Olan Bir Hemşirelik Bölümünde Eğitim Alan Öğrencilerin Lisans Eğitiminde Akreditasyona Yönelik Düşünceleri Burcu Küçükkaya
S026 Gebelerde Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Özbakım Gücüne Etkisi Büşra YILMAZ
S027 Bireylerin HPV Enfeksiyonu ve HPV Aşısına İlişkin Bilgi ve Görüşleri Büşra Yılmaz
S028 0-5 Yaş Çocuklarda Rotavirüs Sıklığı ve Ebeveynlerin Rotavirüse Yönelik Bilgi Düzeyleri ve Uygulamaları Cansu AYDIN
S029 Hemşirelik Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Becerileri ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi Ceyda Üstün
S030 KLİNİK DENEYİM YAŞAYAN HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN DUYGU DÜZENLEME GÜÇLÜKLERİNİN İNCELENMESİ ÇİSEM TAŞ
S031 Hemşirelik Öğrencilerinin Yaratıcı Düşünme Eğilimleri ve Girişimcilik Düzeyleri Çağla Islattı Mutlu
S032    
S033    
S034 Hemşirelik Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri ve Bilimsel Araştırmaya Yönelik Kaygı Düzeyleri Damla ÜNAL
S035 Hemşirelik ve Sağlık Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Yaşam Boyu Öğrenme Anahtar Yeterlik Düzeyleri İle Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi Defne Varol
S036 Erkek Öğrenci Hemşirelerin Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Dersi Uygulamasında Yaşadığı Sorunların Belirlenmesi Demet AVCI ALPAR
S037 Hemşirelik Eğitiminde Klinik Uygulama Değerlendirme Sistemi Nasıl Olmalıdır?: Öğrenci Gözüyle Geleceğe Bakış Derya ADIBELLİ
S038 Günümüzden Geleceğe Hemşirelikte Branşlaşma: Sorunlar ve Çözüm Önerileri DERYA ADIBELLİ
S039 HEMŞİRELERİN İNOVASYONA DAİR TUTUMLARI DİDEM TIRPAN
S040 Öğrenci Hemşirelerde Merhamet Ve Ahlaki Duyarlılık Dilek Aktaş
S041 Erkek Öğrencilerin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Algısı ve Premenstrual Sendrom Farkındalığı Dilek Sayan
S042 Yaş Gruplarına Göre Kadınların Jinekolojik ve Meme Kanseri Farkındalıkları ve Meme Kanseri Risk Düzeyleri Dilek Yılmaz
S043 HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN YEME TUTUMLARIVE DEPRESYON BELİRTİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Ece Alagöz
S044 Hemşirelik Öğrencilerinin Atılganlık Düzeylerinin Belirlenmesi Ece Bayima
S045 Afetlerde Riski Tanıla, Önlem Al, Sağ Kal Ekin İrem Çifçi
S046 YABANCI UYRUKLU HASTALARA BAKIM VERME DENEYİMİNİN KÜLTÜRLERARASI DUYARLILIĞA ETKİSİ Elif Ece Acar
S047 Palyatif Bakım Ünitesindeki Bakım Vericilerde Mandala Programının Distres, Anksiyete ve Depresyon Üzerine Etkisi Emine Çelik
S048 İki farklı fakültede öğrenim gören hemşirelik öğrencilerinin kariyer planlamaya ilişkin görüşlerinin karşılaştırılması EMİNE İLASLAN
S049 Hemşirelik Öğrencilerinde Ait Olma ve Meslektaş Şiddeti Deneyimleri Emine Yeşilmen
S050 Hemşirelik Öğrencilerinde Öz-Bakım Gücü’nün Bilinçli Farkındalık ve Öz Şefkat İle İlişkisi Enes Düzbayır
S051 Klinik Uygulamaya Çıkan Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Sağlıkta Ulusal Renkli Kodlar Hakkındaki Farkındalıkları eslem gözüm
S052 Kürtaja İlişkin Damgalama İnançları, Tutumları ve Eylemleri Ölçeği: Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Eslem Kurul
S053 HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İZOLASYON ÖNLEMLERİNE UYUM, TUTUM VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ Esra Duman
S055 İntörn Hemşirelerin Ağrı İnançlarının Belirlenmesi Esra POLATDEMİR
S056 Hemşirelik Öğrencilerinin İnternete Yönelik Epistemolojik İnançlarının Belirlenmesi Esra Tayaz
S057 Hemşirelik Öğrencilerinde Nomofobi ile Yaşam Doyumu Arasındaki İlişki Esra Tayaz
S058 Hemşirelik Öğrencilerinin Problemli İnternet Kullanım Düzeylerinin Belirlenmesi Esra Yağmur Atmaca
S059 Hemşirelik Öğrencilerinde Yorgunluk Ve Etki Eden Faktörler Ezgi Burcu YAZMAN
S060 İLKÖĞRETİM ÇOCUKLARININ KİLO DURUMLARI, BESLENME ALIŞKANLIKLARI VE ANNE ALGILARININ İNCELENMESİ Fadime Betül Akgöl
S061 Onkoloji Hemşirelerinin Liderlik Becerileri ve İş Doyumu- Türkiye Örneği Fatma Gündogdu
S062 Ayaklarını Yere Sağlam Bas Feriha Vurgun
S063 Sağlık Bilimleri Fakültesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Akademik Güdülenmelerinin Değerlendirilmesi Feyza KOCAKURT
S064 Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağ Siteleri Kullanım Amaçları Ve Kişilik Özellikleri FİLİZ ÇAĞLAYAN
S065 Hemşirelik 2. ve 4. Sınıf Öğrencilerin Mesleğe Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi Furkan DÖNMEZ
S066 Üniversite Öğrencilerinde Beslenme Alışkanlığı, Beslenme Okuryazarlığı ve İlişkili Faktörlerin İncelenmesi Gizem Çolak
S067 Öğrencilerde Yemek Bağımlılığı: Hemşire Örneklemi Gizem Gümüştağ
S068 Hemşirelik Öğrencilerinin Stres Düzeyleri ile Yeme Davranışları Arasındaki İlişki Hanife Durgun
S069 Cerrahi ve Dahili Servislerde Yatan Hastaların Bağımlılık Düzeyleri ile Hemşirelik Bakım Algısının İncelenmesi Hanife Durgun
S070 Covid-19 Sürecinde Hemşirelik Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime Yönelik Görüşleri ve Kaygı Düzeyleri Hanife Durgun
S071 Hemşirelik Öğrencilerinde Sosyal Medya Kullanımı ile Akademik Başarı ve Akademik Özyeterlik Arasındaki İlişki Hatice KAHYAOĞLU SÜT
S073 Hemşirelik öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme durumları ve etkileyen faktörler Hediye Karagöz
S074 Hemşirelik öğrencilerinin teknoloji bağımlılık düzeyleri ve etkileyen faktörler: Pilot çalışma Hediye Karagöz
S075 Hemşirelik Öğrencilerinin Terapötik İletişim Becerileri Nasıldır? HİLAL ALTUNDAL
S076 Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Uygulamalara İlişkin Görüşleri HİLAL ALTUNDAL
S077 Hemşirelerin Besin-İlaç Etkileşimi Bilgi Düzeyleri ve Etkileyen İlişkili Diğer Faktörlerin Değerlendirilmesi Hilal Çelik
S078 Hemşirelik Öğrencilerinin Ders Çalışma Yaklaşımlarının İncelenmesi HİLAL GİZEM İPİÇÜRÜK
S079 Hemşirelik Öğrencilerinin Kültürlerarası Duyarlılık Düzeylerinin İncelenmesi HİLAL GİZEM İPİÇÜRÜK
S082 Hemşirelik Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri Algılarının ve İnternet Bağımlılıklarının Belirlenmesi ilknur çalışkan
S083 Akciğer Kanseri Tanısı Olan Hastaların Tamamlayıcı Ve Alternatif Tıp Yöntemlerine Karşı Tutumları İlknur YÜCEL
S084 Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Kültürlerarası Duyarlılıklarının Değerlendirilmesi İLKSEN SARI
S085 Hemşirelik Öğrencilerinin Etik Duyarlılık Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler İrem Gül
S087 Lisans ve Lisansüstü Eğitim Gören Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleki İmaj Algıları: Karşılaştırmalı Çalışma İsmail PEKPAK
S088 SIĞINMACI BİREYDE TİP II DİYABET YÖNETİMİ VE ZORLUKLAR: OLGU SUNUMU Khal Mohammad SEYYIDI
S089 Hemşirelik Öğrencilerinin Empatik Eğilim Düzeyleri ve Bakım Davranışları: Kesitsel Bir Çalışma Kübra Aktaş
S090 Yenidoğan Bakımında Kullanılan Geleneksel Uygulamalar: Türkiye’de Yapılan Çalışmalara Dayalı Bir Sistematik Derleme Kübra Can
S091 Hemşirelerin El Hijyeni İnanç ve Uygulamalarının Belirlenmesi Leyla ERKUT
S092 Ameliyathanelerdeki Hasta Güvenliği Konusunda Türkçe Yayımlanan Haberlerin İncelenmesi Mahmut DAĞCI
S093 “HEMŞİRELİKTE ETİK” KAPSAMINDA YAYIMLANAN ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: SİSTEMATİK BİR İNCELEME Melike Tuğba TÜRKMEN
S095 Hemşirelerin Total Parenteral Nütrisyon Uygulamalarına İlişkin Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi Merve HASAR
S096 LEVİNE KORUMA MODELİ: EPİLEPSİ TANILI BEBEĞİN HEMŞİRELİK BAKIMI Merve Korkmaz
S098 Hemşirelik Öğrencilerinin Ruhsal Belirtileri ile Psikolojik Yardım Aramada Kendilerini Damgalamaya İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi Merve Öztürk
S099 HEMŞİRELERİN BİLİŞİM İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI İNCELEME: LİTERATÜR TARAMA MERYEM YAVUZ Van GİERSBERGEN
S100 GÖRME ENGELLİ BİREYLERİN ENGELLİ AYRIMCILIĞI BAĞLAMINDA YAŞADIĞI SORUNLAR Metin BİLGİN
S101 HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN BİLİNÇLİ FARKINDALIK VE ÖZ ŞEFKAT DÜZEYLERİ İLE SOSYAL MEDYA KULLANIMI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ MÜNEVVER BOĞAHAN
S102 Hemşirelik ve Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Kişilik Özellikleri ve Klinik Stres Düzeyleri Nagihan Ateş
S103 Hemşirelik Öğrencilerinin Araştırma ve Gelişmelere Yönelik Farkındalık ve Tutumlarının Belirlenmesi Nazlı YAMAN
S104 Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Sınav Kaygısı ve Başetme Tarzlarının Değerlendirilmesi NESLİHAN TEKE
S105 Son Sınıf Hemşirelik Öğrencilerinin Tıbbi Hata Yapma Eğilimleri ile Mesleki Yetkinlikleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi Nihal OKUTUCU
S107 HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN RUHSAL DURUMLARININ BESLENME VE BOŞALTIM ALIŞKANLIKLARI YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ Nilay Çavuş
S108 Üniversite Öğrencilerinin Menstrual Sağlıkları İçin Başvurdukları Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarının Belirlenmesi Nilay UYUŞLU
S109 Etkili Liderlik Özelliklerine İlişkin Hemşirelerin ve Hemşirelik Öğrencilerinin Görüşleri Nurdan KURT* * Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dördüncü Sınıf Öğrencisi NURDAN KURT
S110 Hemşirelik Bölümünde Öğrenim Gören Öğrencilerinin Öz Yönetimli Öğrenme Düzeylerinin Bakım Davranışlarına Etkisi Nurşen Kulakaç
S112 Hemşirelik Öğrencilerinin Tıbbi Hata Yapma Durumlarının Belirlenmesi Oğuzhan Turan
S113 Covid-19 Pandemi Sürecinde Hemşirelik Öğrencilerinin Kendi Kendine Meme Muayenesine İlişkin Davranış ve İnançlarının Belirlenmesi: Kesitsel Bir Çalışma Özkan ERBEK
S114 HEMŞİRELİK SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OYUN BAĞIMLILIĞI İLE GENEL AİDİYET DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Gamze Türe
S116 Hemşirelik Öğrencilerinin Tip 2 Diyabet Riski Ravza AYDIN
S117 MEZUN POZİSYONDAKİ HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN AĞRI YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİ VE DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Sacide YILDIZELİ TOPÇU
S118 Hemşirelerin fiziksel tespit edicilerin kullanımına ilişkin bilgi, tutum ve uygulamalarının belirlenmesi Samet KAYA
S119 Hemşirelik Öğrencilerinin Kişisel Sağlık Verilerinin Kayıt Ve Korunmasına Yönelik Tutumları Seçil Çopur
S120 ÇOCUK KLİNİKLERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN ROL VE FONKSİYONLARINI UYGULAMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ seda yıldız
S121 SAĞLIK ÖĞRENCİLERİNİN MOBİL TELEFON YOKSUNLUĞU KORKUSUNUN (NOMOFOBİ) YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ Sedanur YEŞİLYURT
S122 Hemşirelik Öğrencilerinin Birlikte Çalıştıkları Hemşirelerden Beklentileri ve Beklentilerinin Karşılanma Düzeylerinin Uygulama Başarı Puanı İle İlişkisi Seheray ŞAHİN
S123 Üniversite Öğrencilerinin Tip 2 Diyabet Risk Düzeyleri ile Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Sema Nur Çiçek
S124 Hemşirelik Öğrencilerinin Kariyer Planlamaya Yönelik Görüşleri sercan KARA
S125 HPV VE GÜVENLİ CİNSEL YAŞAM KONUSUNDA ÜNİVERSİTE GENÇLERİNİ BİLGİLENDİRME VE RİSKLERİNİ BELİRLEMEDE AKRAN EĞİTİMİNİN ETKİSİ SERPİL YEDEK
S126 Hemşirelere Verilen Eğitimin Ve Sunulan Görsel Materyalin; Ventrogluteal Enjeksiyonlara Yönelik Bilgi Düzeyine Ve Ventrogluteal Enjeksiyon Uygulama Sıklığına Etkisi Sevda Çınar Kardaş
S127 TİP-2 DİYABETİ OLAN BİREYİN GASTRİK BYPASS SONRASI HEMŞİRE TARAFINDAN FONKSİYONEL SAĞLIK ÖRÜNTÜLERİ MODELİNE GÖRE YAPILAN EVDE BAKIMI: 6 AYLIK İZLEM Sevda Efil
S128 Hemşirelik Öğrencilerinin Beyin Göçüne Yönelik Tutumlarının Ve Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi Sevilcan Yaşar
S129 Onkoloji Hastalarının Perspektifinden COVID-19: Kalitatif Bir Yaklaşım Sibel Şentürk
S130 Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Hasta Savunuculuğu Simge Sarıoğlu
S131 HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN MOTİVASYON DÜZEYLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ Sinem Duman
S132 Covid-19 Pandemisinin Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleki Algıları Üzerindeki Etkisi: Kalitatif Çalışma SKERDJANA MUÇO
S134 Klinik Deneyim Yaşayan Hemşirelik Öğrencilerinin İzolasyon Önlemleri Hakkındaki Bilgi ve Uyum Düzeylerinin Değerlendirilmesi: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Örneği Sümeyye Şimşek
S135 Hemşirelik Öğrencilerinin Bireysel Yenilikçilik Özellikleri Ve Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri Sümeyye Şimşek
S136 Hemşirelik Öğrencilerinde Akıllı Telefon Bağımlılığı ve Akran İlişkileri Şebnem Bilgiç
S137 KLİNİK ÖĞRETİMDE ETİK SORUNLARIN BELİRLENMESİ şevval akçaova
S138 Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Karşılaştığı Etik Sorunlar Şükrü Akdaş
S139 Hemşirelerin Basınç Ülserini Önlemeye Yönelik Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Tuba BÜLBÜL
S140 Lisans Eğitimleri Sırasında Erasmus Öğrenci Değişim Programına Katılan Hemşirelerin, Kültürlerarası Deneyimlerinin Çalışma Hayatlarına Katkıları: Nitel Bir Araştırma. Tuğçe Atak Meriç
S141 EŞ KAYBI YAŞAYAN YAŞLILARDA ÖLÜM ALGISI: NİTEL BİR ARAŞTIRMA Tuğçe Bilge YILDIRIM
S142 DİYABETİK AYAK YARASI OLAN HASTALARIN TABURCULUK EĞİTİMLERİNDE STANDART VE KİTAPÇIKLA DİYABET YÖNETİMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Tuğçe Bilge YILDIRIM
S143 Hemşirelik Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimleri Ve Öz Etkililik Düzeylerinin Değerlendirilmesi Tuğçe Büşra Yakar
S144 HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARI DÜZEYLERİNİ ETKİLEYEN BAZI FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ TUĞÇE ZEYNEP ARTUNAY
S145 Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerine Göre Hemşirelik Mesleği: Bir Karma Yöntem Çalışması Vildan APAYDIN CIRIK
S146 Gelecek Nesil Olan Alfa Kuşağı Çocuklarına ve Ebeveynlerine Göre Hemşirelik Mesleğinin İmajı Vildan APAYDIN CIRIK
S147 Hemşirelik Öğrencilerinde Problemli İnternet Kullanımı, Riskli Davranışlar ve Sosyal Bağlılık Yaren Aydın
S148 Geleneksel Tamamlayıcı ve Alternatif Tıbbın  Astım Hastalığında Kullanımı: Sistematik Derleme Yasemin Kıyak
S149 Türkiyede Kemoterapi ve/veya Radyoterapi Sonrasında Gelişen Oral Mukozit ile İlgili Yapılan Lisansüstü Tezlerinin İncelenmesi : Sistematik Derleme Yasemin Kıyak
S151 Üniversite Öğrencilerinde Gıda Okur Yazarlığı, Etiket Okuma ve Beslenme Davranışlarının Belirlenmesi Yazın Baskan
S152 Dördüncü Sınıf Hemşirelik Öğrencilerinin Kariyer Geleceği ile İlgili Düşünceleri YELİZ ALENBEY
S153 Hemşirelerin Üriner Kateter Uygulamasına İlişkin Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi Yener AKTUĞ
S154 Sağlık Bilişim Sistemlerinin Ters Yüz Edilmiş Eğitim Modeli ile Öğretiminin Öğrencilerin Kaygı ve Memnuniyet Düzeylerine Etkisinin Değerlendirilmesi: Randomize Kontrollü Deneysel Araştırma Yunus Emre Akyol
S155 Toplumdaki Bireylerin İnfertiliteye İlişkin Bilgi Tutum ve İnançları ZEHRA ACAR
S156 Hemşirelik Öğrencilerinin Bireysel Değerleri, Etik Değerlere Yatkınlıkları ve Profesyonel Hemşirelik Değerleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Zehra Çakır
S157 Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Liderlik Özellikleri ile Duygusal Zekâ Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi Zehra Ergül
S158 Hemşirelik Öğrencilerinin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin Değerlendirilmesi ZEYNEP ARABACI
S159 Öğrenci Gözüyle Hemşireliğin Dünü, Bugünü ve Geleceği: Nitel Bir Çalışması Zülfünaz Özer
S160 Üniversite Öğrencilerinde Hemşirelik Algısı: Bir Metafor Çalışması ZÜLFÜNAZ ÖZER

POSTER BİLDİRİLER

Sıra Bildiri Yazar
P003 HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN KLİNİK UYGULAMADA KÜLTÜRLER ARASI BAKIM DENEYİMLERİNİN İNCELENMESİ Aslı Karaibiş
P004 Bursa Uludağ Üniversitesi Hemşirelik Öğrencilerinin Akılcı İlaç Kullanım Davranışları Aylin Palloş
P005 Üniversite Öğrencilerinin Akılcı İlaç Kullanma Davranışlarının Belirlenmesi Aylin Palloş
P006 Hemşirelik Öğrencilerinin “Engelli ve Engellilik” Kavramına Yönelik Görüşleri Ayşegül Cankül
P007 Türk Toplumunun Hemşire Algısı Ayşenur Birinci
P008 KARDİYAK REHABİLİTASYONDA HEMŞİRENİN ROLÜ Berna Karadeniz
P009 Kavram Haritası Yöntemi İle Bir Şizofreni Olgusunun Bakım Planı Buşranur Zengin
P010 HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN BARINMA VE UYKU SORUNLARI Büşra ŞENTÜRK
P011 Yaşantılardan COVİT-19 Profili Oluşturma Derlemesi Canan Ünlü
P012 Covid-19 Pandemisi Sürecinde Gebelik Dönemine İlişkin Bakımın Yönetimi Cemile Sümeyye VAROĞLU
P013 Hemşirelik Öğrencilerinin Problemli İnternet Kullanımı ile Duygusal Zeka Arasındaki İlişki Ceyda Altundağ
P014 DİYABETİK AYAK SORUNLARININ ÖNLENMESİNDE KÖŞE TAŞLARI Ceyda GÖKKAYA
P015 Ergenlerde fiziksel aktivite düzeyi ile depresyon arasındaki ilişki Damla Sarıtaş
P016 Diyabet Ve Kolon Kanseri Arasındaki İlişki: Olgu Sunumu Deniz Tekin
P017 Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Meslek Seçimi ve Etkileyen Faktörler Dilan KARAKAYA
P018 Anne Bebek Bağlanmasında Kanıta Dayalı Bakım Uygulamaları Dilara ÖZKAN
P019 Kültürlerarası Bakış Açısıyla Şizofreni ve Mit Gerçeği Döne Gürkan
P020 Üniversite Öğrencilerinin Hastane Enfeksiyonlarını Önlemeye Yönelik Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi Aleyne Vatansever
P021 İLKÖĞRETİM BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TEKNOLOJİ KULLANIM SIKLIĞI VE EBEVEYN GÖRÜŞLERİ Ecem çamur
P022 TÜRKİYE’DEKİ SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK UYGULANAN ŞİDDET: SİSTEMATİK İNCELEME Ecem Nilsu Şahpaz
P023 TİP II DİYABETES MELLİTUS TANISI OLAN HASTANIN FONKSİYONEL SAĞLIK ÖRÜNTÜLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ: OLGU SUNUMU Ecem Tiraki
P024 Alkol Kullanımı ve Kalp Sağlığına Etkisi Elif Erköse
P025 Pediatri Alanında Aile Merkezli Bakıma Yönelik Yapılan Çalışmaların Restrospektif Olarak İncelenmesi Elif Tepeli
P026 Basınç Yarası Önlemede Bilgi Değerlendirme Ölçeği-Versiyon 2’nin Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Elif YILDIZ
P028 Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Covid-19 Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi EMİNE İLASLAN
P029 Üniversite Eğitimi Alan Kız Öğrencilerin Genital Hijyen Davranışlarının Belirlenmesi Emine Nur Kement
P030 Mide Kanseri ve Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu Ervanur Hokka
P032 AKCİĞER KANSERİ VE HEMŞİRELİK BAKIM PLANI Esra Lafcı
P033 HEMŞİRELERİN ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİNİN BELİRTİ VE RİSKLERİ TANILAMA DÜZEYLERİ Esra Lafcı
P034 Hemşirelik Eğitiminde Öğrencilerin Stres Kaynakları ESRA MAKAL ORĞAN
P035 Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleki Dernekler Konusunda Görüşlerinin Belirlenmesi Esra NEMUTLU
P036 Ameliyathanede Kesici Delici Alet Yaralanmasına İlişkin Türkiye’de Yapılan Tezler Esra Tığlı
P037 Ailelerin Covid Salgını Sürecinde Çocukların Sağlığını Korumak Ve Geliştirmek İçin Başvurdukları Geleneksel Tamamlayıcı Alternatif Tedavi Yöntemleri (GTAT) ESRA TURAL BÜYÜK
P038 Meningomyeloseli Olan Komplike Bir Olgu Sunumu Fatma Şahin
P039 Nullipar Gebelerde Doğum Korkusu Ve Öz Etkililik Arasındaki İlişki: Ön Bulgular GAMZE AKSOY
P040 Üriner Sistem Enfeksiyonu Olan Yaşlının Fonksiyonel Sağlık Örüntülerine Göre Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu Gamze GÖKKAYA
P041 HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN CİNSEL SAĞLIK KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ VE GÖRÜŞLERİ Gamze SÜMER
P042 1-12 Aylık Bebeklerde Sık Karşılaşılan Ağrı Durumları ve Annelerin Bebeklerinin Ağrısına Yönelik Geleneksel Uygulamaları Gamze Teskereci
P043 Kavram Haritası Yöntemi İle Bir Bipolar Bozukluk Olgusunun Bakım Planı Gamze Tosun
P044 Kendi Kendine Meme Muayenesi Eğitiminde Farklı Bir Yaklaşım: Aile Eğitimi GÜLSÜN AYRAN
P045 HEMŞİRELİK SANATINDA KONFOR KAVRAMI: SEREBRAL PALSİ TANILI ÇOCUK HASTANIN BAKIMI Habibe ÖZTÜRK
P046 Ötekileştirilmiş Hayatlar Hacer Akkuş Kılıçparlar
P047 Huzurevinde Kalan Yaşlı Bireylerin Sıvı Tüketimleri ile Konstipasyon Durumları Arasındaki İlişki Hanife Durgun
P048 Gebelikte Kanıta Dayalı Bütünleşik Bakım Hatice DESTİRECİ
P049 HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ DERNEKLERE ÜYELİKLERİ HAVA GÖKDERE ÇİNAR
P050 Hemşirelik Öğrencilerinin Gözünden Onkoloji Kliniği Stajı: Kesitsel Bir Çalışma Hediye Karagöz
P051 D VİTAMİ EKSİKLİĞİNİN YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ CİNSİYETE GÖRE FARKLILIK GÖSTERİYOR MU? Hicran Yıldız
P052 YETİŞKİN BİREYLERİN AŞI VE AŞI UYGULAMALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hicran Yıldız
P053 Hemşirelik Öğrencilerinin Yaşadıkları Sorunlar: Sistematik Bir Derleme HİLAL ALTUNDAL
P055 GERÇEKTEN HAZIR MIYIZ?: ONKOLOJİ HASTALARINA BAKIM VERMEK İlayda ALTINTOP
P056 Bir Vakıf Üniversitesinin Hemşirelik Öğrencilerinin Bazı Nonfarmakolojik Ağrı Giderme Yöntemlerine İlişkin Bilgi, Görüş, Davranışlarının Belirlenmesi ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi İlknur Altındağ
P057 Sağlık Çalışanı ve Ebeveyn Perspektifinden Çocukluk Çağı Aşılarının Reddine Yönelik Bilgi ve Tutum Düzeylerinin Belirlenmesi İpek Su Erkınay
P058 HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN AKTİF YAŞLANMA KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ İzel ŞAHİN
P059 Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleği Algılama Durumları: Bir Sistematik Derleme Kader Dirbisoğlu
P060 Hemşireliğin Meslekleşme Sürecindeki Engel; Hemşire Yardımcılığı Kağan arslandoğmuş
P061 Hemşirelik Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rolleri Ve Şiddete Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Kübra Deniz Eroğlu
P062 Şizofreni ve Demans Tanısı Alan Hastada Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu Kübra Nur İŞÇAN
P063 Organ Nakli Tedavisi ve Hastanın Bakımı Konusunda Türkçe Web Sitelerinde Yer Alan Bilgilerin Kalite Analizi Mahmut DAĞCI
P064 GÜNÜMÜZDEN GELECEĞE HEMŞİRELİK TEKNOLOJİLERİ İLAYDA ALTINTOP
P065 Artvin Çoruh Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin COVID-19 Pandemisi ile İlgili Bilgi ve Tutumları Melek ERTÜRK YAVUZ
P066 Doğum Ağrısına İlişkin Nonfarmakolojik Yöntemler Ve Hemşirenin Rolü Meltem KOÇAK
P068 İnsan Bakım Modeli ve Sistematik Döngü Yönteminin Hemşirelik Bakımına Entegrasyonu: Olgu Sunumu Mustafa Öztürk
P069 Hemşirelik Öğrencilerinde Genital Hijyen Davranışları ile Menstrual Tutum Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Necla Süer
P070 HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İNTİHARA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİ Nisa AKGÜN
P072 İleostomi Sonrası Batın İçi Fistül Gelişen Bir Olgunun Roy Adaptasyon Modeline Göre Değerlendirilmesi: Olgu Sunumu Nur Seda Bursalıoğlu
P073 HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN GENEL AFET HAZIRLIĞINA YÖNELİK İNANÇ DURUMLARININ BELİRLENMESİ Nurdan Dinler
P075 Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Uygulama ve Mesleğe Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi Ozan Özkol
P077 Öğrenci Hemşirelerin İzolasyon Uygulanan Hastanın Bakımına İlişkin Bilgi Düzeyleri Özlem Gerçek
P079 HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKLERARASI ÖĞRENMESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ ÖZLEM YILDIRIM
P080 Klinik Uygulamada Mobbinge Maruz Kalan Öğrenci Hemşireler ? ÖZNUR güngör
P081 Betty Neuman Sistemler Modeline Göre Akut Myeloid Lösemili Hastanın Bakımı : Olgu Sunumu Rabia YILDIZ
P082 Kavram Haritası Kullanılarak Kemoterapi İlişkili Bulantı-Kusmanın İzlemi: Olgu Sunumu Rabia YILDIZ
P083 Malnütrisyonu Olan Yaşlı Bir Hastanın Gordon’un Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeli’ne Göre Kavram Haritası İle Analizi: Olgu Sunumu Rabia YILDIZ
P084 Akciğer Kanseri Tanılı Hastada Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu Ramiz İŞÇİ
P085 Progresif Kas Gevşeme Egzersizlerinin Yönetici Hemşirelerin Mesleki Doyum, Tükenmişlik, Merhamet Yorgunluğu ve Yaşam Kalitelerine Etkisi Remziye Semerci
P086 Hemşirelik Öğrencilerinin Hasta Eğitimi ile İlgili Deneyimleri Rumeysa Gönel
P087 Bir Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Elemanları ve Öğrencilerinin Estetik Cerrahiye Yönelik Tutumları Sena karakaya
P088 Sigara Kullanımı Ve Sigaranın Kalp Sağlığı Üzerine Etkisi Sibel Gökgöz
P089 Hemşirelik Bakım Uygulamalarında Teknoloji Kullanımı Simge Nur Alkan
P090 Hemşirelik Bölümü Üniversite Öğrencilerinin Flört Şiddetine Karşı Tutumu Simge Şeker
P091 Son Sınıf Hemşirelik Öğrencilerinin Empatik Beceri ve Etik Duyarlılıkları Arasındaki İlişkinin İncelemesi Sümeyye Kaya
P092 Türkiye’de Hemşirelik Alanında Meme Kanseriyle İlgili Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi Şevval Bostancı
P093 Türkiye’de Yetişkin Bireylerde Konstipasyon İle İlgili Yapılan Çalışmalarının İncelenmesi Tuğçe İYEM
P094 HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN ANATOMİ DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ Tuğçe Taşkın
P095 Gelişen Ve Değişen Çağda Hemşireliğin Değişmeyen Tek Rolü : BAKIM Tuncay TOPRAK
P096 PERİFERİK ARTER HASTALIĞI OLANLARDA MOBİL UYGULAMALARIN KULLANIMI yakup akyüz
P097 Covid-19 Pandemi Döneminde Hemşirelerin Yaşadığı Etik İkilemler Yasemin Kıyak
P098 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ADLİ HEMŞİRELİK Yunus Emre Akyol
P099 Hemşirelik Öğrencilerinin Çok Yönlü Liderlik Yönelimlerinin ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Zehra OKUYUCU

Dukan Diyeti Karatay Diyeti Hamilelik Belirtileri Protez Saç baş ağrısı Göbek eritme göbek eritme hareketleri Maranki hocanın bulduğu alkali diyeti bir çok insan tarafından uygulanmakta ve çok ciddi olumlu sonuçlar alınmaktadır. York testi

Çağımızın en yaygın rahatsızlıklarından bel ağrısı tedavisi için en güncel bilgilere ulaşmak için bitkisel tedavi ansiklopedimize bakın.